BAC to skrót z języka angielskiego i oznacza Blood Alcohol Concentration co można przetłumaczyć na stężenie alkoholu we krwi. Wyrażane jest w promilach /‰/, a dla wygody użytkowników w takich jednostkach ustawia się większość testerów trzeźwości potocznie zwanych alkomatami.

BrAC to także skrót z języka angielskiego i oznacza Breath Alcohol Concentration co po przetłumaczeniu oznacza stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Mierzone jest w mg/l. Ponieważ stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu jest proporcjonalne do stężenia alkoholu we krwi możemy uznać zależność BrAC od BAC. Współczynnik ten w większości krajów Europy jest stały i wynosi 2100:1. Są jednak kraje, w których ten współczynnik jest inny i wynosi 2300:1. Przykładem jest Wielka Brytania i Włochy. Pamiętajmy, że w tym wypadku przy tej samej ilości spożytego alkoholu mamy większe BAC. W mg/l ustawione są alkomaty dowodowe ponieważ taką jednostkę ustawia laboratorium podczas procesu wzorcowania testera.

Tags:

admin