5 kwietnia, 2022 Autor admin 0

Każdy człowiek przychodzący do pracy musi stawiać się do niej w stanie wykluczającym obecność jakichkolwiek substancji odurzających. Jest to istotne, ponieważ ludzie przebywający na terenie zakładu pracy wykonują różne odpowiedzialne zadania. Zaburzenie funkcji poznawczych może zakłócić prawidłowy przebieg procesów, a nawet doprowadzić do poważnych konsekwencji. Co więcej, taki stan może narazić na duże niebezpieczeństwo pozostałych członków załogi. Jak zatem powinien postąpić pracodawca, który wyczuje u jednego ze swoich pracowników alkohol. Czy w takiej sytuacji może on wykonać badanie trzeźwości za pomocą alkomatu? Spróbujemy wyjaśnić te wątpliwości w naszym artykule!

Badanie stanu trzeźwości pracownika przez pracodawcę w zakładzie pracy. Co może zrobić pracodawca, który podejrzewa, że jeden z członków zespołu znajduje się pod wpływem alkoholu?

Obecny stan prawny nie daje pracodawcy upoważnienia do przeprowadzenia testu, jakim jest badanie trzeźwości u pracownika. Dlatego, gdy zobaczy on, że jedna z osób nienaturalnie się zachowuje i do tego wyczuje u niej alkohol, może jedynie wezwać odpowiednie służby, czyli policję. Wspomniane organy państwowe mają pełne uprawnienie do tego, aby przeprowadzić taki test bez zgody takiego pracownika i sporządzić protokół badania trzeźwości.

Badanie trzeźwości pracownika w miejscu pracy, czyli czy istnieją okoliczności, w których pracodawca może wykonać test bez zgody podejrzewanego członka załogi?

Tak jak wspomnieliśmy w poprzednim akapicie, pracodawca nie wykonuje badania trzeźwości pracowników bez ich zgody. Istotne jest jednak to, że w pewnych sytuacjach działanie to jest dozwolone. Przypadkiem, o którym mówimy, jest wypadek w miejscu pracy. Wówczas istnieje podstawa prawna do  wykonania testu, a właściciel zakładu dokonuje procederu za pośrednictwem alkomatu, z moczu lub krwi. Od niego zależy metoda, która będzie zastosowana. Co więcej, gdy konkretny członek załogi nie wyrazi zgody na sprawdzenie obecności alkoholu w organizmie, straci wówczas ubezpieczenie wypadkowe. Ponadto, konsekwencje mogą być dużo poważniejsze i o tym w kolejnej części.

Badanie stanu trzeźwości w zakładzie pracy, czyli jakie kary grożą pracownikowi, który stawi się do pracy w stanie upojenia alkoholowego?

Zachowanie trzeźwości w miejscu pracy to jedno z najważniejszych wymagań, które kierowane jest w stosunku do każdego członka zespołu. Złamanie tego przepisu sprowadzi na pijanego pracownika niemałe kłopoty. Co mu wówczas zagraża? Po pierwsze, jedną z łagodniejszych konsekwencji będzie reprymenda ustna lub wyrażona w formie pisemnej od pracodawcy. Co więcej, najprawdopodobniej nie otrzyma on pensji za dzień, w którym zdarzyła się taka sytuacja. Konsekwencje mogą być jednak poważniejsze. Pamiętaj o tym, że stan upojenia alkoholowego w miejscu pracy to solidna podstawa do tego, aby właściciel zakładu rozwiązał z Tobą umowę o pracę. Ponadto, nie będzie to normalne ustanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, ale dyscyplinarne zwolnienie. Dlatego z pewnością nie warto naruszać tego przepisu!

Czy pracodawca może przeprowadzić badanie trzeźwości na pracowniku?

Pracodawca musi mieć solidną podstawę do tego, aby przeprowadzić kontrolę stanu trzeźwości pracownika

Obecnie obowiązujący system prawny zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię. Właściciel zakładu może wezwać policję do przeprowadzenia badania trzeźwości tylko wtedy, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia co do stanu pracownika. Zatem pracodawca absolutnie nie może wykonywać wyrywkowych kontroli wśród członków załogi. Mówi o tym treść artykułu 11 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten podkreśla, że każdej osobie należy się szacunek i poszanowanie dóbr osobistych. Brak przesłanki legalizującej sprawia, że wykonywanie takich praktyk należy każdorazowo zakwestionować.

Badanie trzeźwości pracownika w zakładzie pracy przez pracodawcę, czyli co może się zmienić w tym zakresie?

Obecnie kierownicy zakładów pracy lub upoważnione osoby nie mają upoważnienia do testowania pracowników pod względem stopnia trzeźwości poza wspomnianymi przypadkami. Jednakże Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii informuje, że sporo w tym zakresie może się zmienić. Pojawił się wstępny projekt przepisów. Zakłada on, że pracownika można nie dopuścić do wykonywania obowiązków służbowych, gdy zaistnieje jedna z dwóch możliwych sytuacji. Po pierwsze, będzie to możliwe, gdy w świadomości pracodawcy wystąpią wątpliwości dotyczące stanu konkretnego członka załogi. Po drugie, pojawi się także prawo do wykonywania regularnej kontroli trzeźwości wśród grupy pracowników. Wiele osób coraz odważniej twierdzi, że powinna być taka możliwość, ale pod warunkiem spełnienia przez zarządzającego firmą pewnych wymagań. I właśnie te zasady należy opracować.

Badanie trzeźwości w zakładzie pracy, czyli podsumowanie tematu

Pracodawcy nie mogą przeprowadzać badań trzeźwości wśród pracowników bez ich zgody. Gdy zaistnieje podejrzenie, że członek zespołu znajduje się w stanie upojenia alkoholem, właściciel firmy może wezwać policję, która to zweryfikuje. Samodzielnie może przeprowadzić test tylko wtedy, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy. Władze zapowiadają jednak, że przepisy się zmienią. Wprowadzenie nowych unormowań prawnych ma zapewnić większą swobodę pracodawcom, ale pod warunkiem spełnienia kilku istotnych zasad!