Jeżeli masz jakiekilwiek wątpliwości zadzon do nas 727-444-644 lub napisz


Odpowiemy najszybciej jak to możliwe

 

Kalibracja/adiustacja nie jest wadą urządzenia lecz procesem nierozerwalnie związanym z użytkowaniem absolutnie wszystkich alkomatów. Kalibrację przeprowadza się ściśle wg zaleceń producenta testera, a o konieczności jej przeprowadzenia świadczą komunikaty CAL, SEN, ERR, itp. na wyświetlaczu urządzenia oraz wyniki pomiarów znacznie odbiegające od rzeczywistości – np. wynik 0,00 ‰ mimo spożycia alkoholu lub odwrotnie. Proces kalibracji polega na zaprogramowaniu w układzie elektronicznym alkomatu odpowiednich wzorców stężeń laboratoryjnych alkoholu tak, aby przywrócić właściwy punkt pracy sensora – czujnika. Każdy wykonany test to „micro zmiana” punktu pracy sensora, dlatego po odpowiedniej ilości przeprowadzonych testów kalibracja/adiustacja urządzenia jest niezbędna. Na punkt pracy sensora ma również wpływ rodzaj i model urządzenia, jego wiek oraz sposób użytkowania i przechowywania. Dlatego kalibrację/adiustację alkomatu przeprowadzamy nie mniej niż raz na 12 m-cy, nawet jeżeli nie wykonamy limitu testów (chyba, że instrukcja obsługi stanowi inaczej).

Firma Alkokalibrator wykonuje kalibrację/adiustację alkomatu zgodnie z międzynarodowymi standardami na certyfikowanych symulatorach wydechu Firmy GUTH Laboratories Inc. Po kalibracji przeprowadzamy serię testów sprawdzających. Jako nieliczni na rynku wykonujemy również pomiary dla małych stężeń alkoholu z przedziału 0,11 – 0,13 ‰ co jest bardzo ważne przy obowiązującym progu trzeźwości w naszym kraju (0,19 ‰). Jeżeli wszystkie pomiary mają wynik pozytywny wystawiamy certyfikat kalibracji/adiustacji co potwierdza prawidłowe działanie alkomatu.

Nie kalibrowany alkomat nie będzie poprawnie wskazywał zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Profesjonalna kalibracja alkomatów

Alkokalibrator jest Autoryzowanym Partnerem Producenta i posiada certyfikat potwierdzający możliwość wykonywania usług serwisowych na legalnym oprogramowaniu Firmy Promiler oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych. FirmaAlkokalibrator nie bierze odpowiedzialności za kalibrację przeprowadzoną przez osoby nie mające dostępu do oprogramowania i oryginalnych części zamiennych jak również przez osoby nie posiadające fachowej wiedzy technicznej.

You've just added this product to the cart:

Call Now Button