Sklep

Sprzedajemy alkomaty osobiste, profesjonalne, nawigacje i wideorejestratory

Kamera_7000

Kamera do Interlock® Dräger 7000

2 199 zł

D_0_RGB_logotyp

Kategoria:

Opis produktu

Kamera została skonstruowana w nowo­czesny sposób. Można ją mocować po wewnętrznej stronie szyby przedniej i bezproblemowo instalować we wszyst­kich rodzajach pojazdów. Urządzenie Interlock 7000 można rozszerzyć w dowolnej chwili, ponieważ jednostka sterująca immobilizera jest wyposażona w złącze kamery Dräger. Podczas instalacji w warsztacie kamera zostaje zamontowana, wyjustowana i ustawiona odpowiednio do zastosowania przy użyciu specjalnego oprogramowania Dräger.
Kamera dostarcza obrazy w kolorze czarno-białym. Dzięki technologii podczerwieni gwarantowana jest dobra jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy. Dodatkowo dostępne jest zintegrowane podświetlenie IR pozwalające na optymalne odwzorowanie kierowcy niezależnie od warunków oświe­tleniowych.
Kamera sprawdza czy podczas oddawania próbki część ręczna znajduje się w okolicy fotela kierowcy, dzięki czemu można mieć pewność, że próbka nie została oddana z fotela pasażera. Zintegrowane sygna­lizacyjne diody LED w kamerze i części ręcznej informują kierowcę o tym, czy część ręczna znajduje się w wymaganym miejscu. Kamera wykonuje zdjęcia doku­mentujące określone zdarzenia takie, jak oddanie testu wstępnego. Już w pojeździe kamera porównuje czy kierowca jest tą samą osobą, która wykonała test wstępny. Do tego celu stosowana jest technologia biometrycznego rozpoznawania twarzy. Urządzenie Interlock 7000 może reagować na zmianę kierowcy np. przez wezwanie do ponowienia testu. Jednostka sterująca urządzenia Interlock 7000 może przechowywać do 10 000 zdjęć – w razie utraty lub uszko­dzenia kamery wszystkie ważne zdjęcia pozostają zachowane. Zdjęcia są chro­nione specjalną metodą szyfrowania. Komunikacja między kamerą, a urządze­niem Interlock 7000 jest także bezpiecznie szyfrowana. Zdjęcia można sczytywać przy użyciu dwóch różnych metod: przez złącze podczerwieni urządzenia Interlock 7000 lub opcjonalnie przez złącze Bluetooth do szybkiego transferu. Podczas tej operacji wykorzystywany jest Interlock Manager – specjalne oprogramowanie Dräger dla urzą­dzenia Interlock 7000. Po odczytaniu dane są dostępne dla upoważnionych osób.

Specyfikacja techniczna:

 • Zakres temperatur: -45 °C do 85 °C
 • Zużycie prądu spoczynkowego: 0 mA
 • Pojemność pamięci: do 10 000
 • waga: ok. 55 g
 • długość kabla: 2,5 m
 • Zakres długości fal: IR (dodatkowe źródło światła nie jest wymagane)
 • Klasa ochrony: IP42 wg EN 50436-1 i EN 50436-2
 • Szyfrowanie: AES 128
 • Zgodność: wg następujących norm/dyrektyw:
  – 2004/108/WE
  – 2006/28/WE
  – 2009/19/WE
  – EN 50436-1 i EN 50436-2